Du er her: Hjem

Medarbeidere

Vi har ca 20 forkynnere som står sammen med oss.  [mer]

REvital Menighetsseminar

Her finner du emnene i seminaret  [mer]

Visjon og strategi

Visjon, verdier og målsettinger er bygget på Guds ord.  [mer]

MENIGETENS EGENART - ET ÅNDSFELLESSKAP FØDT AV DEN HELLIGE ÅND

cat Artikkel|date publisert: 05.02.2013 | Arne Borgersen

bilde

ET ÅNDSFELLESSKAP FØDT AV DEN HELLIGE ÅND 1 Kor 12,13 -for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke. Joh 3,6 Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Guds menighet ble født på Pinsedag, da Den Hellige Ånd ble sendt fra Himmelen for å ta bolig i de som tok i mot budskapet om Jesus som verdens frelser. Det som skjedde var en oppfyllelse av Guds løfter: Esek 11,19 Og jeg vil gi dem ett hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i deres indre; jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dem et kjødhjerte. Ef.1,2 Når Ånden kom, ble menigheten født – av Gud! Ved Den Hellige Ånd. Derfor kalles vi "De hellige"! En beskrivelse av menighetens egenart som både oppmuntrer og forplikter. Vi ER de hellige fordi vi er utvalgt ved Kristus, men skal være hellige i all vår ferd fordi vi ER "De Hellige". "Dere skal være hellige fordi jeg er hellige" sier Herren!  [mer]