Du er her: Hjem > medarbeidere; forkynnere

Medarbeidere

arrow

Forkynnere

arrow

Barnearbeidere

arrow

Ungdomsarbeidere

arrow

Bønneledere

Flere sider

arrow

Kontaktadresser

Visjon og strategi

Visjon, verdier og målsettinger er bygget på Guds ord.  [mer]

REvital Menighetsseminar

Her finner du emnene i seminaret  [mer]

Medarbeidere

Vi har ca 20 forkynnere som står sammen med oss.  [mer]

Forkynner

Tjeneste:  Lærer

André  Andersen

Adresse: Øvre Tomtegate 9,, 1651 Sellebakk
Mobil: 9974 2852

Fakta: Født i 1973, Gift og har to barn. Utdannet lektor. Jobber for tiden som lærer på ungdomstrinnet. Jeg har videre jobbet som rektor på bibelskolen til Zoé Kirken i Fredrikstad og som rektor på bibelskolen til Filadelfia Kristiansand.

Bakgrunn: Min reise i det kristne landskap kan sammenfattes slik med få ord: Barndom og tidlig ungdom tilbrakte jeg i indremisjonen og på bedehuset. Rundt konfirmasjonsalder ble jeg aktiv i ungdomsmiljøet i Filadelfia Arendal da Roger Skaug var pastor. Da jeg skulle studere i 1992 flyttet jeg til Bergen og ble aktiv i Tabernaklet sitt ungdomsmiljø som på den tiden ble ledet av Daniel Egeli Olsen. I 1996 gikk jeg Salemskolen som var bibelskolen til Salemkirken i Oslo. I 1997 var jeg et år i København, Danmark med Bruno Knutzen og planta menighet med han. Et veldig lærerikt år. I 1998 gikk jeg første året på Livets Ord, Uppsala. I 2003 ble jeg med Øystein Gjerme og var med i storteamet som starta Bergenskirken. I 2007 flyttet vi til Fredrikstad etter en direkte tiltale fra Gud og bor her fortsatt. Vi er med i Zoé Kirken på Sellebakk.

Dette brenner jeg for: Jeg elsker mennesker og Herrens nærvær. Jeg tror på en enkelhet og folkelighet i forkynnelsen og på å leve et åpent og gjennomsiktig liv. Jeg brenner for å se andre mennesker vokse i Kristus og ta nye steg i troen på Ham. Aktiv nådegavebruk og det å finne sin tjeneste er noe av det jeg brenner for. Som forkynner dras jeg mot å oppmuntre mennesker og å gi profetiske oppmuntringer.

Tjeneste:  Forkynner og evangelist

Marius  Andersen

Adresse: Alta,  

Fakta: Er medlem i Pinsemenigheten Betesda i Alta og medlem i en kristen biker klubb Doulos. Har vært fast ansatt i REvital som evangelist. Vært frelst i 10 år. Kom da til Karasjok evangeliesenter, var der i 8 mnd, begynte deretter på senterets kokkeskole, fullførte den og jobbet deretter ca. 1 år som miljøarbeider og kokk på ørskogfjellet evangeliesenter og litt i Karasjok.

Bakgrunn: Begynte i hotell og restaurantbransjen som lærling, deretter kokk, sousjef og til sist kjøkkensjef.Drev med det i ca 5 år. Kjente Gud kalte på meg høsten 2009 og sa opp jobben som kjøkkensjef i tro på at Gud hadde noe annet for meg. Det føltes tilslutt så meningstløs å bare lage a la carte mat til folk. Begynte som kokk og miljøarbeider ved karasjok evangeliesenter i mars 2009, I november 2009 merket jeg at Gud kalte meg til å være evangelist.Har alltid visst at han hadde en spesiell oppgave for meg, men har ventet på han alle disse årene Jeg svarte ja til det, menigheten ba og salvet meg og like etterpå ble jeg tilbudt halv stilling som evangelist av Arne Borgersen.

Dette brenner jeg for: Da jeg jobbet på et evangeliesenter utenfor Ålesund var jeg på et vekkelsesmøte i Bergen. Der talte Gud til meg flere ting,men det ene var at jeg skulle flytte til mitt eget folk, så derfor bor jeg i Finnmark og har tenkt å fortsette med det.Har også Nordvest Russland på hjertet og samtidig med det er jeg opptatt av at det jødiske folk skal tilbake til sitt eget land. Har så store forventninger til Gud og hva han har tenkt å gjøre..

Tjeneste:  Lærer og forkynner

Trygve  Bekkesletten

Adresse: Fjellhamarveien 31 B, 14 72 Fjellhamar., 1472 Fjellhamar
Telefon: 67 90 71 41
Mobil: 40 41 32 36
E-post: tolbekke@online.no

Fakta: Jobber for REvital i forbindelse med opplæring av lederskap.

Bakgrunn: Trygve har praksis som fagarbeider i elektronikk og leder innen næringslivet. Senere arbeidet han for barnevernet og til slutt 15 år som leder og lærer på bibelskole. Han har også lang erfaring fra forreningsliv og politikk. Videre har han vært med i menigehtsledelse i mange år.

Dette brenner jeg for: Å lære opp ledere til å lede på rett måte.

Tjeneste:  Forkynner og evangelist

John  Einan

Adresse:  

Fakta: Jeg har de siste femten årene jobbet for Evangeliesenteret i Oslo. De siste tretten årene med ansvar for inntak og videreføring av beboere ved mottaket. Jeg er gift og har tre tenåringsbarn og tilhører nå menigheten Betelkirken på Haga i Nes, Akershus.

Bakgrunn: Jeg ble radikalt frelst 6. september 1987 i en alder av 17 år, da Gud talte konkret til meg gjennom et profetisk budskap. Etter å fullført videregående skole, gikk jeg to år på Livets Ord bibelskole hvor et sterkt grunnlag i Guds Ord ble lagt i livet mitt. Jeg hadde der misjon i valgfag og har vært på misjonsteam i Tyskland, Bulgaria, Finland, Ukraina, Russland, India, Malaysia, Singapore og Mosambik Jeg har tidligere tjent som ungdomspastor og eldste. Jeg er utdannet allmennlærer med fordypning i samfunnsfag og engelsk.

Dette brenner jeg for: Jeg har forkynt og undervist Guds Ord siden jeg var 18 år gammel: Temaer jeg har fokusert på er bl.a. grunnleggende undervisning om tro, omvendelse, gjenfødelse, Åndens Dåp, viktigheten av Guds Ord og bønn, det overnaturlige livet i Kristus, Gudgitte relasjoner.

Tjeneste:  Forkynner og evangelist

Vera  Gran Vangol

Adresse:  

Fakta: Mitt navn er Vera Gran Vangol, gift.

Bakgrunn: Vi er en del ute og vitner og synger både i Norge og Ukraina. Det jeg kjenner overalt vi kommer, det er at vi møter mennesker som lengter etter noe. Noen har vært med engang, noen er bønnebarn, andre er på vei ut av menighet og fellesskap pga skuffelser. Noen sier det ikke nytter lenger. Andre har det best hjemme alene med Jesus. Et tilfelle vil jeg nevne, de var på vei ut av en menigh. jeg traff dem tilfeldig da jeg var på reise. Hadde en lang samtale og fortalte mitt vitnesbyrd og ba dem innstendig om ikke å forlate sin menighet. Har møtt dem noen ganger senere og de er i samme menighet. Hørte denne kvinnen i en samlig prise Herren. Det var 15 år siden sist. Gud gjør under i den enkeltes liv. Jeg kjenner i mitt hjerte og min ånd at tiden er kommet.

Dette brenner jeg for: Jeg har i noen år nå hatt tanker om "Hva tenker Gud om oss idag". Hvordan presenterer vi Jesus for de som ikke kjenner han. Hvordan gjør jeg Jesus kjent for de jeg er i kontakt med og omgås. Jeg ba til Herren i all enkelthet at han måtte gi meg visdom og sine tanker hvordan jeg skulle presentere og representere han for folket. Jeg skulle tale i menigheten denne søndagen og hadde tenkt å tale om troskjempene, men Herren kom og forandret alt. Og denne kvelden la han bønnesvaret i mitt hjerte. Jeg fikk presentere Jesus for menigheten. Slik han er, hva vi skal gjøre og hvordan han gjorde det og vil gjøre det gjennom oss. Det er så enkelt. Han har gitt oss vitnesbyrdet. • Jeg vil ut å presentere Jesus. • Hvordan? Ved å være et medmenneske, venn, vise omsorg. • Hvem kan gjøre det slik at mennesker får denne trygghet i sitt hjerte? Kan vi? • Alt er mulig for Gud • Være til oppmuntring for andre til å fortsette dette store arbreidet vi er med på. • Det skjer ingenting uten ved bønn. "Legg alt i mine hender så vil jeg gjøre det " sa Jesus. Jeg vil være med å se Guds rike gå frem. Han ga oss misjonsbefalingen. Gå ut i hele verden. Jeg vil se mine medmennesker med Jesu øyne. Han elsket oss så høyt at han gav sitt liv.

Tjeneste:  Forkynner, sjelesørger og bønneleder.

Ruth  Jeppestøl

Adresse:  

Fakta: Mitt navn er Ruth Jeppestøl, er født i 1947, og bor i Vennesla. Jeg har vært frelst hele mitt liv.

Bakgrunn: Tok et bevisst standpunkt for Jesus som 10 åring. Kallet til å forkynne og tjene Jesus har ligget i mitt hjerte helt fra jeg var ung. Som 15 åring gikk jeg inn i Frelsesarmeen. I ca. 5 år var jeg i heltidstjeneste der. Der var jeg også det det vi i pinsesammenheng kaller for ledende eldste, og barne- og ungdomsleder. Jeg har opplevd veldig mye flott i den sammenhengen. I 1991 gikk mannen min og jeg inn i Filadadelfia, Vennesla. Jeg hadde blant annet en tid ansvar for menigheten i Bykle, og drev også et arbeid på Rysstad, begge steder i Setesdal. De siste 5 årene har jeg vært omsorgspastor i Filadelfia, med hovedvekt på omsorg, kvinnearbeid, eldrearbeid, kafemøter, samtaler o.a.

Dette brenner jeg for: Kallet til å tjene Jesus opplever jeg blir bare sterkere og klarere. Tror fremdeles jeg har noen år som jeg kan bruke i tjenesten for Ham. Kongens ærend har hast. Hilsen Ruth Jeppestøl

Tjeneste:  Hyrde, lærer

John  Lehre

Adresse: Runden 29, 2740 Roa
Mobil: 99321129
E-post: john.lehre@hebb.no

Fakta: Mitt navn er John Lehre, jeg er gift med Lise og vi har tre barn. Vi bor på Roa på Hadeland.

Bakgrunn: Har i mange år arbeidet med rusmissbrukere og har også hatt ansvaret og vært visjonær for oppbygging av nytt senter på Hadeland. Her hadde jeg i tillegg mye undervisning, samtaler og veiledning. Har også hatt ansvar for oppbygging av et rekreasjonssenter ut fra en menighet i Hallingdal. Dette innebar den daglige driften av senteret, undervisning, samtaler og veiledning. I noen år var jeg pastor for Hadeland Bibelsenter/OKS Hadeland, en lokal menighet med egen kveldsbibelskole. Fra 2010 har jeg vært forstander i menigheten Evangeliekirken Filadelfia Grua og er med i lederskapet i menigheten Salem Jaren. Jobber også som saksbehandler i Evangeliesenteret. Jeg har også tatt en del fag og kurs innen administrasjon og ledelse/menighetsledelse.

Dette brenner jeg for: Brenner etter å se Guds rike vokse i enkelt individer og menigheten. Hvert enkelt menneske er skapt av Gud med en hensikt. Min drøm er å se at den enkelte kan få leve ut det potensial som er lagt der av Gud i menigheten og i livet ellers. Har to store hjertesaker, menighet og kristen rehabilitering. Jeg liker å inspirere mennesker gjennom samtaler og undervisning i Guds ord. Opplever det som spennende å få lov til å være med mennesker og menigheter i deres prosesser for å vokse opp til og ut i det potensialet Gud har lagt der.

Tjeneste:  Lærer

Stein Erik  Nergård

Adresse: Furubakken 6, 2165 Hvam
Mobil: 907 75 437
E-post: ser-ner@online.no

Fakta: Jeg er nå 46 år gammel, gift med Elisabet sammen har vi to døtre,- Maria på 11 år og Rebekka på 8 år. Vi bor på tomteråsen I Nes kommune.

Bakgrunn: Jeg ble radikalt frelst høsten 1987 og opplevde med en gang en brann for å dele med andre det jeg selv hadde motatt. Det har jeg nå holdt på med på forskjellige måter helt til nå og kommer til å fortsette med det inntil mitt løp er over på denne kloden. Her er en litt historikk: Høsten 87-våren 89. Reiste rundt med evangeliseringsgruppen "Småfolket" Høsten 89-høsten 99. Medlem av Filadelfia Rælingen. Mye engasjert I ledelse av bønnemøter og bibelundervisning. Medlem av eldsterådet høsten 94- høsten 98. Også endel bibelundervisning I andre menigheter I denne perioden. Bibelskole ved Rhema Bible training center 92-93. Høsten 1999- vinteren 2004 medlem av Kristuskirken på Jessheim . Aktiv I ledelse og bibelundervisning. Høsten 1999 – våren 2006 Ansatt ved P22 rehab. (Kristent rehabiliteringssenter) Oppgaver/ ansvar: Daglig oppfølging av beboere, arbeidstrening, samtaler, bibelundervisning. De siste 3.5 årene også ansvar for å legge opp temaer for undervisningen, fordele disse på de forskjellige lærere, og derved sørge for at "grunnvollen" ble lagt ved Guds ord. (Bibelundervisning ble sterkt vektlagt I programmet) Var også nestleder de siste 2 årene. Fra tidlig 2005 medlem av Betel Haga. Engasjert I bibelundervisning både her og I andre menigheter. Ansatt i REvital fra Jan. 2011. Har flere forskjellige oppgaver her, men det store målet er å bidra til at menigheter tennes for Jesus, modnes og aktiviseres til tjeneste.

Dette brenner jeg for: Jeg brenner for å se enkelt-troende og menigheter tent i brann for Herren, modnes og aktivisert inn i tjeneste for Gud.

Tjeneste:  Forkynner, sjelesørger og bønneleder.

Astrid  Nestvold

Adresse: Hesteskoen 23, 1408 KRÅKSTAD
Mobil: 91856999

Fakta: Forkynner i REvital. Med i styret for REvital / Bønnetjenesten for Norge. For tiden fast stasjonert i Vadsø.

Bakgrunn: Undervist i Bibelgrupper, Nasjonalstyret i Aglow , der ansvaret var bønneleder og outreatch, Bønneleder i menigheten. Undervise i Ordet i forskjellige sammenheng. Kallet fra Gud over mitt liv er. Lær andre det jeg har lært deg. Selvfølgelig underviser jeg om bønn og glede i Herren.

Dette brenner jeg for: Det jeg kjenner ligger tungt på mitt hjerte er Ordet. Komme på linje med Ordet med våre liv og det vi sier. Har også undervist en del om hva som ligger i vår ånd med at Den Hellige Ånd har tatt bolig i oss .Hvordan forløse det inn i den fysiske verden. Har også undervist om ekteskap. Det som er min lidenskap er nok å grave i Ordet. Finne perlene og la Ordet selv forklare seg. Få ryddet vekk det som er en hindring i våre liv for at Guds kraft kan få flyte .

Tjeneste:  Lærer

Finn Olav  Pedersen

Adresse:  

Fakta: Er 65 år gammel og gift med Maria. De har i år vært gift i 41 år og har tre barn og flere barnebarn. Etter at deres ene sønn som er psykisk utviklingshemmet flyttet på en institusjon for snart to år siden, har de alltid reist sammen i forbindelse med møter og møteserier. Siden Finn-Olav nå er pensjonert, har de valgt å ikke ta møtehonorar når de reiser på "mindre steder".

Bakgrunn: Menighetstilknytning: Finn-Olav og Maria er pr i dag medlemmer i menigheten: Norge for Kristus i Sarpsborg. Dette er en fri-menighet som står på samme læremessige grunnlag som pinsemenighetene, og som har gode relasjoner til de fleste frimenighetene i resten av fylket. Menigheten driver en åpen kveldsbibelskole på tirsdager hvor blant annet Finn-Olav underviser og forkynner en del. Utdannelse: Finn-Olav ble utdannet som sterkstrømsingeniør i 1966-68 og har også gjennomført en halvårig bibelskole på Ansgar (Misjonsforbundets bibelskole). Hovedoppgave i Guds rike: Er nok mest det vi kan kalle en bibellærer. Historikk: 1968: Finn-Olav ble frelst og døpt i pinsemenigheten på Strømmen i januar. 1969: Reiste opp til Betania i Alta i januar dette året etter forespørsel fra Alma Halse. Han arbeidet så et par år der samtidig som han var aktivt med i Filadelfia. Det var der han traff Maria fra Lillehammer som ble hans hustru. 1970: Finn-Olav tok fra januar 1970 et lite avbrekk fra tjenesten på Betania og fullførte "vårkurset" på Ansgar Bibelskole som da lå i Oslo. 1971: Arbeidet dette året og mesteparten av 1972 på Filadelfiaforlaget i St. Olavs Gate i Oslo. 1972: Forente seg med Ole Bjørn Urne og hans team i Oslo og ble med i det oppsøkende arbeidet på gaten, og etter hvert også i rehabiliteringsarbeidet i stiftelsen: Ten Center, Østlandet, som ble etablert i november dette året og som da ble pinsebevegelsens arbeid blant rusmisbrukere. Jobbet der i nesten 12 år med både gutter og jenter. 1985: Ble med i opprettelsen av en ny frimenighet som ble etablert i Sarpsborg dette året og ble med i lederskapet som besto av fem personer og som ledet denne menigheten i flere år. Dette var vekkelsestider med sjelers frelse, dåp i Ånden og mange bekreftede helbredelser og befrielser. 1991: Begynte igjen å arbeide med rehabilitering av rusmisbrukere, denne gangen i Kimerud Stiftelse i Modum kommune i Buskerud. Arbeidet der på heltid til og med 1996. senere på deltid og som ekstravakt noen år kombinert med møtevirksomhet og undervisning på div. bibelskoler m.m. 1998: Begynte dette året så smått å arbeide på stiftelsen P-22 som hadde og har sitt hovedkvarter i Oslo. Arbeidet har vært miljøarbeid innen både avrusning og rehabilitering. Har fortsatt med det inntil august 2011.

Dette brenner jeg for: Undervisning og forkynnelse. Finn-Olav Pedersen har drevet med forkynnelse og undervisning i alle år siden han ble frelst og har tenkt å fortsette med det i årene framover.

Tjeneste:  Evangelist

Nils  Pettersen

Adresse:  

Fakta: Gift med Silje, sammen har de 3 barn (Christina 17 år, magnus 16 år og Jonas 5 år), bosatt på Nordstrand/Oslo

Bakgrunn: Har en genuin frelsesopplevelse etter at han møtte Jesus i en "nær døden opplevelse" Nils har en variert yrkesbakgrunn; radiotelegrafist i militæret, salg og markedsføring, samt noen år som håndtverker før han gikk inn i kallet som evangelist og misjonær. Reiser som evangelist i Norge samt en del misjonsreiser til land i Afrika, Syd Amerika, Europa og USA. Nils har en typisk evangelistisk tjeneste med kampanjer for å nå ikke troende med evangeliet, men forkynner også ordet til oppbyggelse av hele menigheten. Flyter i nådegaver og formidler helbredelse og utfrielse til mange. Nils er aktiv pinsevenn og er med i lederteamet i Betel Nordby utenfor Oslo. Som forkynner besøker også Nils menigheter i andre kirkesamfunn.

Dette brenner jeg for: At mennesker skal bli frelst og få møte en levende Jesus Kristus og bli fylt av Den Hellige Ånd slik at dette fører til utfrielse og helbredelse

Tjeneste: 

Øyvind  Valvik

Adresse: Dvergsneskollen 85, 4639 KRISTIANSAND, 4639 Kristiandsand
Mobil: 98268460

Fakta:

Bakgrunn: Utdannet innen bank. Ansatt som filialsjef i Sparebanken Pluss frem til 01.11.1998 Pastor Filadelfia Kristiansand. Formann i PFF, Formann i ”Sammen for Byen” Med i diverse råd og utvalg innen Pinsebevegelsen. Intersse: Sport

Dette brenner jeg for: